Privacybeleid


Privacyverklaring voor de webshop van de Universiteit van Amsterdam

Voor het verwerken van jouw bestelling, heeft de Universiteit van Amsterdam (‘wij’ of ‘we’) persoonsgegevens van je nodig. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wat we met je persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je graag in deze privacyverklaring. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken voor de handelingen onder 2.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze persoonsgegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij: naam, adres, woonplaats, postcode, bank- en betaalgegevens.

Daarnaast willen wij je in onze webshop een fijne winkelbeleving bieden. In dit verband verzamelen wij persoonsgegevens van jou als bezoeker van onze webshop. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor het samenstellen van gebruikersstatistieken; het beveiligen en verbeteren van onze websites; en het verbeteren van onze dienstverlening.

Hiervoor verzamelen wij: je websitebezoek en klikgedrag; IP-adres; duur en tijdstip van het bezoek van de website en gebruik van social media.

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat ons Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen je persoonsgegevens met externe dienstverleners om ons te helpen met de handelingen onder 2. Zo delen wij je persoonsgegevens met Shopify Inc (‘Shopify’) voor het beheer van onze webshop.  Shopify  ondersteunt ons in het afrekenen, verwerken van betalingen, winkel- en klantbeheer en productorganisatie. Met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met jouw persoonsgegevens mogen doen.

4. Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, komen wij contractueel overeen dat dit gebeurt op een veilige manier en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Zowel op organisatorisch als op technisch gebied hebben wij maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij maken gebruik van de persoons gegevensopslag binnen Shopify en de Universiteit van Amsterdam slaat de gegevens niet op.

Wanneer we jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners delen, komen wij contractueel overeen dat zij net zo zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, neem dan contact met ons op.

6. Wat zijn je rechten?

Je mag te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te veranderen indien deze bijvoorbeeld onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit geldt niet voor de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

7. Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via merchandise@uva.nl . Wij helpen je graag verder.

Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je via fg@uva.nl een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (‘FG’). De FG is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over jouw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.


Nederlands nl